Cultuur- en muziekliefhebbers kunnen zowel actief als passief in het Groene Hart van Groningen aan hun trekken komen. Wij van Loppersum Vooruit zullen ook in de toekomst de belangen van deze liefhebbers in redelijkheid en billijkheid  behartigen.

Op het gebied van cultuur en muziek zijn er verenigingen en stichtingen die zich tot doel stellen het cultuurbezit in de gemeente zoals borgen, terreinen, kerken, boerderijen en molens, maar ook de Groninger kunst en taal in stand te houden. Daarnaast wordt de cultuur bewaard en uitgedragen door tal van toneelverenigingen in alle dorpen binnen de gemeente.

De gemeente Loppersum heeft vele plaatselijke en regionale coryfeeën die ook regelmatig landelijke te bewonderen zijn.