In sportief Loppersum zijn talloze sportclubs met een relatief ruim en gevarieerd aanbod. Hierdoor zijn er ook vele accommodaties en terreinen binnen de gemeentegrenzen. Deze accommodaties en terreinen worden grotendeels gerund door vrijwilligers. Onze waardering gaat uit naar deze vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

Ook in de toekomst zal de sportwereld van Loppersum in beweging blijven en wij van Loppersum Vooruit zullen dan ook de vinger aan de pols houden en de belangen van onze vrijwilligers in redelijkheid en billijkheid blijven behartigen. 

Een gezonde fitte gemeenschap is veerkrachtiger wanneer lichaam en geest onderdruk staan.